III edycja konkursu „Z prawem jazdy w dorosłość”

13 grudnia 2018 roku rozpoczęła się III edycja konkursu „Z prawem jazdy
w dorosłość”. W poprzednich latach ten projekt okazał się wielkim sukcesem wychowawczym i edukacyjnym dla naszych uczniów – dlatego pomysł o kontynuacji tego projektu. Dla przypomnienia – ten konkurs wiedzy o ruchu drogowym występuje pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile i jest organizowanego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy. Wniosek ten został ponownie przyjęty z aprobatą i szeroko rozumianą wyrozumiałością przez Dyrektora WORD p. Zbigniewa Przeworka i jego zastępcy p. Mirosława Mantaja. W tym celu została zorganizowana wycieczka w dniu 13 grudnia 2018 roku dla wychowanków MOW, celem omówienia szczegółów, odebrania materiałów do nauki i zapoznaniem się z funkcjonowaniem WORD. Szczegółowe zasady i realizacji konkursu nie uległy zmianie więc:

Dwuetapowość konkursu:

I etap – gdzie wychowankowie zapoznają się z przepisami w ruchu drogowym i zdają wewnętrzny egzamin w MOW, uprawniający podejście do drugiego etapu. Na poziomie pierwszym również uwzględniana będzie punktacja z konkursu resocjalizacji (oceny z zachowania), powroty z przepustek i średnia z przedmiotów nauczania.

II etap konkursu w WORD Piła – egzamin główny konkursu w obecności egzaminatorów WORD i Dyrektora jednostki.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile zapewnił atrakcyjne nagrody. Dla finalistów zapewniono:

I miejsce – 1500 zł na kurs prawa jazdy kategorii B + darmowy egzamin na prawo jazdy.

II miejsce – 1000 zł na kurs prawa jazdy kategorii B + darmowy egzamin na prawo jazdy.

III miejsce – 800 zł na kurs prawa jazdy kategorii B + darmowy egzamin na prawo jazdy.

Organizator zapewnia również dla wszystkich uczestników II etapu konkursu atrakcyjne upominki.

Opiekunami wychowanków są wychowawcy placówki: Barbara Fidler, Waldemar Jasiak, Wojciech Kienast, Krystian Manowski.