Integracyjne Zajęcia Kajakowe w Stanicy Harcerskiej Wodnej w Rościminie

Z inicjatywy  wychowawców Zespołu Placówek Wychowawczych  w Łobżenicy Macieja Dyrli,  Sebastiana Grabki i Janusza Czarnieckiego  9 września 2022r. wychowankowie ZPW w Łobżenicy wzięli udział w „spływie kajakowym” oraz odbyli szkolenie teoretyczne i praktyczne z bezpiecznego pływania kajakami.  W trakcie zajęć wychowankowie poznali historię kajakarstwa, budowę kajaków, wyposażenie niezbędne do bezpiecznego pływania kajakami, oraz podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa nad wodą. Przekazana wychowankom wiedza z zakresu kajakarstwa przez instruktora kajakowego Macieja Dyrli oraz instruktora  i ratownika WOPR pana Michała Raczyńskiego spowodowała, iż wychowankowie ZPW w Łobżenicy opanowali umiejętności na poziomie kajakarstwa rekreacyjnego co pozwoli im na dalsze indywidualne rozwijanie tej pasji.
Na koniec pełnego wrażeń dnia dla biorących w spływie kajakowym uczestników zorganizowano  ognisko integracyjne. Zajęcia sportowo – rekreacyjne,  kajakowe – były kolejnym ważnym etapem w realizacji celów wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych wobec wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.