Rozpoczęcie sezonu turystycznego w roku szkolnym 2018/2019

I  CEL

  1. Realizacja programu koła krajoznawczo – turystycznego.
  2. Popularyzacja sportu i turystyki w środowiskach zagrożonych społecznie.
  3. Wdrażanie do działalności sportowej, rekreacyjnej, organizacja czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji.
  4. Aktywna edukacja ekologiczna.
  5. Propagowanie turystyki rowerowej.
  6. Profilaktyka uzależnień.

II  ORGANIZATORZY:

  1. Wychowawcy MOW: Wojciech Kienast, Waldemar Jasiak.

W dniu 30 września 2018 roku odbyła się inauguracja sezonu turystycznego w roku szkolnym 2018/2019 w MOW  w MOW Łobżenica. W imprezie uczestniczyła młodzież ośrodka
w różnym wieku – członkowie sekcji turystycznej. Wycieczka była zorganizowana od samego rana do późnego popołudnia.  Jechaliśmy przez piękne, zielone, leśne tereny Gminy Łobżenica i Gminy Więcbork. Trasa prowadziła głównie drogami polnymi i szutrowymi. Nieletni uczyli się topografii terenu korzystając z mapy oraz kompasu. Przewidziane były liczne atrakcje. Zwiedzaliśmy zabytki kultury lokalnej oraz miejsca Parku Krajobrazowego.  Uwieńczeniem rajdu było wspólne grillowanie wychowanków z kadrą placówki
w miejscowości Lubcza. Wspaniałej i wesołej atmosferze towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, choć trochę wietrzna, która mobilizowała do wspólnej zabawy. Nie ominęły nas drobne naprawy rowerów, który dodawały pikanterii całej wyprawie. Pomimo odbycia ponad 50 km, wszystkim dopisywał dobry humor i satysfakcja  z odbytej trasy. Mamy świadomość tego, iż ruch na świeżym powietrzu, to możliwość rozwijania zainteresowań sportowych
i turystycznych, forsuje przekonanie, że aktywność ruchowa powinna być utożsamiana ze zdrowiem. Dlatego zaszczepiamy w naszych podopiecznych chęci do aktywnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej. Celem tego jest wychowanie młodego pokolenia tak, by dążyło do bycia kimś zdrowym, sprawnym, umiejącym organizować swój wolny czas, czerpiącym z tego radość życia i motywację do działania.