ROZSTRZYGNIĘCIE I ETAPU KONKURSU „Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ” W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W ŁOBŻENICY

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, rozstrzygnięto  pierwszy etap konkurs „z prawem jazdy w dorosłość”. Ten konkurs wiedzy o ruchu drogowym występuje pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. W skład komisji konkursowej wchodzili: nauczyciel zawodu i instruktor nauki prawa jazdy p. Barbara Fidler oraz wychowawcy Waldemar Jasiak, Wojciech Kienast, Krystian Manowski.
W pierwszym etapie wzięło udział 18 wychowanków, którzy spełniali regulaminowe warunki tj. wiek, punktacja z konkursu resocjalizacji (oceny z zachowania), powroty z przepustek, średnia z przedmiotów nauczania oraz  zaangażowanie w naukę przepisów kodeksu drogowego. Cały egzamin był pod kontrolą pracowników WORD. Wszyscy uczestnicy I etapu zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem a dla trzech najlepszych była przygotowana słodka niespodzianka i nagroda rzeczowa. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 12 wychowanków z najwyższym wynikiem testu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 07.03.2019 roku w WORD Piła, przy udziale egzaminatorów ośrodka.