TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ZESPOŁU PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY

W dniach 21.11 i 05.12. 2021r  odbył się  Turniej Piłki  Siatkowej o Mistrzostwo Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy. Organizatorami turnieju byli wychowawcy Mariusz Deja oraz Mikołaj Sobieszczyk.

Celem turnieju było:

– popularyzacja wśród wychowanków Piłki Siatkowej,

– integracja wychowanków Placówki,

– propagowanie  aktywności w czasie wolnym,

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– wdrażanie do zdrowej rywalizacji opartej na zasadach „fair-play”,

– wyłonienie najlepszych zawodników Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.

Miejsce zawodów: hala sportowa.

Podczas zawodów obowiązywały przepisy PZPS, wszelkie kwestie sporne rozstrzygali organizatorzy.

W zawodach brały udział drużyny poszczególnych grup, składające się z sześciu zawodników plus rezerwowi. Drużyny zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami a najlepsza Pucharem. Najlepsi zawodnicy z poszczególnych drużyn otrzymali okolicznościowe dyplomy. Wszyscy zaangażowani wychowankowie otrzymali Raporty Pochwalne.

Miejsca poszczególnych drużyn:

Miejsce I zajęła grupa III

Miejsce II zajęła grupa II

Miejsce III zajęła grupa IV

Miejsce IV zajęła grupa I