Wycieczka do ZOO Canpol Odejewski w Sieroczynie

Głównymi celami  i założeniami  programowymi  wycieczki było:

  1. Rozwój świadomości turystycznej wychowanków.
  2. Poszerzanie wiedzy przyrodniczejwychowanków.
  3. Aktywne spędzanie czasu wolnego.
  4. Rozwój zainteresowań.

Program wycieczki obejmował:

1.Wycieczka po ZOO Canpol Odejewski.

Założone cele i założenia programowe wycieczki zostały zrealizowane.

Organizatorami wycieczki był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, oraz wychowawcy MOW w Łobżenicy Sebastian Grabka i Janusz Czarniecki.

dig

dig

sdr

dav

sdr

sdr

sdr