Wycieczka naszych podopiecznych do Człuchowa

Głównymi celami  i założeniami  programowymi  wycieczki było:

  1. Rozwój świadomości turystycznej wychowanków.
  2. Poszerzanie wiedzy historycznej wychowanków.
  3. Aktywne spędzanie czasu wolnego.
  4. Rozwój zainteresowań.

Program wycieczki obejmował:

1.Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie.

2.Zwiedzanie wystawy malarstwa, oraz wystaw muzealnych dotyczących min. 100 -lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Założone cele i założenia programowe wycieczki zostały zrealizowane.Organizatorami wycieczki był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, oraz wychowawcy MOW w Łobżenicy Sebastian Grabka  i Janusz Czarniecki.

dav

dav

sdr

dav

dav

mde

dav

dav