Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ

W strukturach Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy staramy się  sprostać potrzebom naszych podopiecznych, by nasi wychowankowie oprócz uzyskania zawodu, pozyskiwali nowe kwalifikacje  i uprawnienia. Od wielu lat prowadzimy projekt  „Z prawem jazdy w dorosłość”. W tym roku  nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców z Łobżenicy. Okazało się to wielkim sukcesem. Nasz wychowanek Daniel W. uzyskał uprawnienia prawa jazdy kategorii B. Na uwagę zasługuje fakt, że nieletni zdał za pierwszym podejściem, uzyskał maksymalną liczbę punktów z egzaminu teoretycznego i praktycznego. Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy przygotowuje odpowiednio podopiecznych umożliwiając młodym ludziom start w dorosłe życie i korzysta
z lokalnych firm. Inicjatorem i koordynatorem zrealizowanego  projektu  był wychowawca pan Waldemar Jasiak.