Zajęcia kajakowe przy Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie.

Z inicjatywy wychowawców Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy Macieja Dyrli (instruktora kajakarstwa), Janusza Czarnieckiego i S.Grabki w dniu 13 maja 2021r. wychowankowie grupy I wzięli udział w zajęciach, oraz zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z bezpiecznego pływania kajakami. W trakcie zajęć wychowankowie poznali historię kajakarstwa, budowę kajaków, wyposażenie niezbędne do bezpiecznego pływania kajakami, teorię pływania kajakami oraz podstawową wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przekazana wychowankom wiedza z zakresu kajakarstwa przez instruktorów w osobach pana Macieja oraz ratownika WOPR pana Michała R. spowodowała, iż wychowankowie ZPW w Łobżenicy przyswoili podstawowe umiejętności na poziomie kajakarstwa rekreacyjnego co pozwoli im na dalsze indywidualne rozwijanie tej pasji.

Na koniec pełnego wrażeń dnia dla biorących w spływie kajakowym uczestników zorganizowano ognisko. Zajęcia sportowo -rekreacyjne z zakresu kajakarstwa – były kolejnym oczekiwanym etapem w realizacji celów wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych wobec wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.