Zakończenie III edycji projektu „Z prawem jazdy w dorosłość” – w roku szkolnym 2018/2019.

W dniu 7 marca 2019 roku zakończyła się III edycja konkursu „z prawem jazdy w dorosłość” organizowanego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy. W poprzednim roku szkolnym to przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem wychowawczym i edukacyjnym dla naszych uczniów – dlatego pomysł o kontynuacji tego przedsięwzięcia. Dla przypomnienia – ten konkurs wiedzy o ruchu drogowym występuje pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. W ramach tego projektu została zorganizowana wycieczka w grudniu 2018 roku do głównego sponsora, celem omówienia szczegółów, odebrania materiałów do nauki i zapoznaniem się z funkcjonowaniem WORD. Szczegółowe zasady i realizacji konkursu nie uległy zmianie więc:

Dwuetapowość konkursu:

I etap – gdzie wychowankowie zapoznają się z przepisami w ruchu drogowym i zdają wewnętrzny egzamin w MOW, uprawniający podejście do drugiego etapu. Na poziomie pierwszym również uwzględniana była punktacja z konkursu resocjalizacji (oceny z zachowania), powroty z przepustek i średnia z przedmiotów nauczania.

II etap konkursu w WORD Piła – egzamin główny konkursu w obecności egzaminatorów WORD
i Dyrektora jednostki.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile zapewnił atrakcyjne nagrody. Dla finalistów zapewniono:

I miejsce – 1500 zł na kurs prawa jazdy kategorii B + darmowy egzamin na prawo jazdy.

II miejsce – 1000 zł na kurs prawa jazdy kategorii B + darmowy egzamin na prawo jazdy.

III miejsce – 800 zł na kurs prawa jazdy kategorii B + darmowy egzamin na prawo jazdy.

Finalistami zostali:

I miejsce – Kamil Michalak

II miejsce – Jonasz Sobolewski

III miejsce – Krzysztof Gołasz

Pan Mirosław Mantaj oraz przedstawiciel firmy „Credo” p. Damian Bogusławski, przekazał dla wszystkich uczestników II etapu konkursu atrakcyjne upominki i pamiątkowe dyplomy.