Baza MOW

Ośrodek zapewnia odpowiedni standard warunków pobytu, a w szczególności:

 • pokoje mieszkalne  2,3,4 osobowe
 • łazienki i toalety
 • pomieszczenia do wypoczynku – świetlice grupowe
 • kuchnię
 • jadalnię dla wszystkich wychowanków
 • aneksy kuchenne dla każdej grupy wychowawczej  przeznaczone do zajęć kulinarnych
 • odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych
 • odpowiednio wyposażone sale do zajęć  sportowych
 • pokój dla wychowanków chorych
 • izby lekcyjne do zajęć edukacyjnych
 • pracownię komputerową z przyłączeniem do Internetu;
 • pomieszczenia warsztatowe do prowadzenia kształcenia w zawodzie
 • halę sportową