Informacje dla rodziców

Kontakt z wychowankami

 • Z wychowankami proszę się kontaktować bezpośrednio na ich telefony komórkowe. Godziny, w których wychowankowie mają dostęp do komórek podadzą Państwu wychowawcy.
 • Można korzystać z budki telefonicznej – 67 8011305. Jest to budka na holu w internacie.
 • W szczególnie uzasadnionych wypadkach można dzwonić na numer w pokoju wychowawców: 67 2860020 .

Przyjazd do ośrodka

 • Wychowanek, który otrzymuje skierowanie ma na nim zaznaczony ostateczny termin przyjazdu do Ośrodka. Zachęcamy jednak Państwa do osobistego dowiezienia syna do naszej placówki. Jest to dobra okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z Dyrektorem, pedagogiem, psychologiem oraz wychowawcami.
 • Szczegóły dojazdu są na stronie internetowej.
 • Samodzielny przyjazd do Ośrodka ułatwi także uzyskanie przepustki na święta czy też urlopy okolicznościowe.
 • Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję. Dlatego po kilku dniach od otrzymania skierowania może do Państwa przyjechać Policja i będzie już za późno na samodzielny przyjazd do Ośrodka.
 • Wychowankowie są przyjmowani do placówki przez całą dobę, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze do godziny 20.00. Oczywiście mogą Państwo przyjechać również w weekend.

Co ze sobą ma zabrać nowy wychowanek

 • Nowy wychowanek powinien zabrać rzeczy osobiste, takie jakby jechał do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie, w tym kapcie, środki higieny osobistej, zeszyty itd. Może zabrać telefon komórkowy.
 • Proszę zabrać 2 zdjęcia legitymacyjne
 • Prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych syna oraz wypełnionej deklaracji zgody na badanie i ewentualne leczenie specjalistyczne. Dokumenty te są niezbędne do ewentualnego podjęcia leczenia Państwa syna.