Pieszy rajd „Szlakiem dróg leśnych Krajny”

W dniu 21.05.2022 roku odbył się w ramach rozpoczęcia sezonu rajd pieszy „Szlakiem dróg leśnych Krajny” W imprezie uczestniczyła młodzież ośrodka w szczególności podopieczni grupy II i IV. W tą akcję aktywnie zaangażowała się Dyrekcja placówki, wychowawcy oraz sami wychowankowie, którzy prześcigali się w pomysłach na urozmaicenie i wzbogacenie atrakcyjności imprezy. Następnie ruszyliśmy przez piękne, zielone, leśne tereny gminy Łobżenica aż do miejscowości Witrogoszcz Osada.  Tam czekały na wychowanków atrakcyjne konkursy i zabawy edukacyjne no i oczywiście wspólne biesiadowanie przy ognisku. Wspaniałej i wesołej atmosferze towarzyszyła zmienna i wietrzna pogoda, ale to nam nie przeszkadzało by dobrze się bawić i wypoczywać w miłym towarzystwie. Pomimo odbycia pieszo ponad 20 km, wszystkim dopisywał dobry humor i satysfakcja  z odbytej trasy. Mamy świadomość, że sport i turystyka ma bardzo duże znaczenie w zakresie edukacji ekologicznej, zdrowotnej, regionalnej i historycznej. Służy kształtowaniu prawidłowych postaw i nawyków. Różnorodne formy spotkań pozwalają na przekazywanie wiedzy w zupełnie odmiennych warunkach, niż w systemie klasowo- lekcyjnym. Wyzwala
w uczniach aktywność, ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, kształtuje pozytywne cechy charakteru. Działalność koła turystycznego jest zatem aktywnym elementem uzupełniającym edukację ucznia w szkole. Organizatorzy: Waldemar Jasiak, Wojciech Kienast, Krystian Manowski.