Wycieczka do Zamku Krzyżackiego

Wycieczka do Zamku Krzyżackiego wychowanków grupy 1 Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy w ramach zajęć z edukacji historycznej. Wychowankowie zdobyli wiedzę dotyczącą historii średniowiecza oraz uczestniczyli w zajęciach archeologicznych.

Wychowankowie zwiedzali również wystawę sztuki i rzemiosła artystycznego kultury materialnej Ziemi Człuchowskiej XIX i XX w.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym stoi, ceglany mur i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu