Wycieczka wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych z Łobżenicy do ZOO w Sieroczynie.     

W ramach rozwijania zainteresowań wychowanków oraz edukacji przyrodniczej wychowankowie spędzili majowy poniedziałek oglądając różne gatunki zwierząt ze wszystkich kontynentów przebywające w ZOO w Sieroczynie.   Wychowankowie pogłębili swoją wiedzę na temat życia zwierząt w naturalnym środowisku i ochrony zagrożonych gatunków. Rozwijanie zainteresowań wychowanków jest ważnym elementem procesu wychowawczego w ZPW w  Łobżenicy. Wycieczkę zorganizowali wychowawcy S. Grabka i J. Czarniecki.